18/09/2019 08:03:33

คะแนนสะสมและการแลกรางวัล

 

  1. สแกนคิวอาร์โค้ดที่ผลิตภัณฑ์ไบโอเดอร์มา 1 ครั้ง รับ 500 คะแนน (เริ่มปรับคะแนนตั้งแต่ วันที่ 25 ธ.ค. 61)
  2. ผู้แลกของรางวัลจะต้องระบุและยืนยันข้อมูลการจัดส่งที่ถูกต้อง หากทำการแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้
  3. จัดส่งของรางวัลภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในระยะเวลา 30 วันทำการ นับจากวันที่แลกของรางวัล
  4. หากไม่ได้รับของรางวัลภายใน 45 วัน สามารถแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดตามการจัดส่งได้ทาง Line@ BIODERMAThailand หรือคลิก https://bit.ly/2EqHm10
  5. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือพัสดุตีกลับ อันเกิดจากการแจ้งที่อยู่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เซ็นรับของภายในระยะเวลาที่ทางผู้ขนส่งกำหนด
  6. การให้คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัลนี้เป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่ทางบริษัทฯ มอบให้ลูกค้า โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า